Att ta fram en designprototyp

 

Design handlar om att ta fram en produkt som kommer att användas i en specifik verklighet, med en typ av användare. Det kan vara rent estetiskt men också funktionellt. Oftast när man arbetar med att ta fram en viss design så skapar men hela tiden exemplar och prototyper som anpassas efter verkligheten. Man ser hur användaren fungerar i den verkliga miljö och arbetar därefter fram en anpassad design. I början av framställandet är det oftast mycket grova prototyper, som man vet inte kommer vara perfekta för användaren, men det är utifrån dessa som man hela tiden finslipar det man vill åstadkomma.

Genom varje prototyp blir designen bättre och bättre, användaren känner att artefakten eller produkten fungerar i enlighet med syftet och man når på så sätt det ändamål som man har. Designen kommer på så sätt att bli väl anpassad till användaren och produkten kommer att nyttjas och inte åsidosättas.

Posted januari 12, 2017 in: Design by annika

fudge-lite