Design som angreppsätt

 

För att lättare reda ut varför design har ett värde och faktiskt är viktigt så bör man koppla svaret till vad design faktiskt gör. Kort och gott är design viktig eftersom det handlar om att lösa ett problem utifrån ett specifikt behov. Man kan så klart ifrågasätta detta och säga att många olika saker har just det som syfte, det behöver inte vara unikt för design. Därför måste man även förklara olika sorters angreppsätt.

Om man pratar om design som ett angreppsätt måste man jämföra design med det traditionella angreppsättet som grundas på rationalismen. Hur man löser ett problem utifrån ett traditionellt angreppsätt handlar om att samla ihop fakta och information för att på så sätt ta fram en korrekt lösning. Det som man anser vara en lösning kommer att implementeras in i verkligheten och därefter vet man om lösningen fungerar eller inte. Inom IT-världen ser man det väldigt ofta, system som inte är användarvänliga eller som inte fyller sitt syfte. Idag skapas det till exempel flera olika appar dagligen och många av dessa kommer aldrig att användas av personer som har mobiltelefoner, eftersom dess design och syfte inte räcker till och fungerar inte i verkligheten.

Att ta fram en lösning genom design handlar om att finna en lösning som är baserad på empiri, det vill säga erfarenhetsgrundad kunskap. Man undersöker verkligheten som den är och hur aktörerna inom denna värld agerar inom situationen och skapar en plan utifrån detta. Man har alltså inte ett problem som skall lösas på ett givet sätt, utan man har verkligheten och hur man agerar inom dessa ramar. Det är inom dessa ramar som designen skapas och därmed ger en lösning på problemet. Vidare urskiljer sig design även genom att man oftast tar fram flera olika lösningar som kan anpassas till verkligheten. Man bygger olika prototyper och designprocessen växer fram organiskt och dynamiskt. Man testar det man tagit fram, får nya insikter, anpassar och skapar på nytt.

Detta kommer leda till att man genom att tillämpa design ökar träffsäkerheten när det gäller att faktiskt lösa problem i enlighet med verkligheten. Man kommer under själva designprocessen kunna förstå hur och varför vissa saker fungerar medan andra inte gör det. Design leder till en bättre anpassning till ett verkligt behov.

Posted maj 22, 2017 in: Design by linn

fudge-lite