Fördelar med att arbeta med design som angreppsätt

 

Som tidigare nämnts i andra artiklar kan man använda design som ett angreppsätt för att finna ett visst behov och lösningen för detta behov. Här följer några olika fördelar med varför man bör använda design som angreppsätt.

  • Genom att tillämpa design som angreppsätt kommer man att fokusera på att lösa ett verkligt behov istället för att skapa en lösning som inte är anpassad till verkligheten.
  • Design handlar om att förstå verkligheten och uppmanar därför också till samarbete mellan de intressenter som lever inom det specifika behovet. På så sätt kommer man att ha mer samarbete och samverkan, vilket leder till ett mer realistiskt mål.
  • Design kommer alltid att ha personen som har ett behov i centrum (exempelvis en kund).
  • Genom att använda sig av design som angreppsätt kommer man att kunna öka förståelsen för verkligheten (exempelvis hur en verksamhet egentligen fungerar) och på så sätt skapa bästa lösningen (för att exempelvis ta ett korrekt affärsbeslut).
  • En designprocess växer fram dynamiskt och kommer att anpassas på vägen. Det innebär att man slutligen kommer fram till en process som bäst fungerar för den verklighet som man lever i, vilket i sin tur ger mer hållbara och långsiktiga resultat.

Posted februari 22, 2017 in: Design by linn

fudge-lite