Generellt om design

 

När man vill beskriva ett föremåls konstruktion, form, färg, yta eller hur något skapats så pratar man oftast om design eller formgivning. Det är en process som sker från att man tänker igenom en idé till att ta fram en färdig produkt. När man tar fram en designad produkt så vill man uppfylla ett syfte, man kanske har en estetisk önskan eller ett visst behov som måste tillgodoses. Det behöver inte bara vara en produkt utan det kan även vara tjänster eller designprocesser. Vidare kan det även handla om teknik, olika sorters lösningar, hur man framför och utarbetar processer med mera. Men det är svårt att ge design en specifik definition, då begreppet är mycket brett och omfattar många olika områden. Själva ordet har sitt ursprung i det latinska språket, designo, och innebär att peka ut, avbilda och framställa. Ser man till hur det används inom det engelska språket så är det oftast inom ritningar och skissar.

Att ha ett specifikt ändamål

Syftet med att arbeta med design eller formgivning är att kunna utveckla något som skall fungera väl i den tillhörande miljön. Man vill som designer eller formgivare kunna bidra till att ens produkt eller skapelse används på ett sådant sätt där miljön blir lättare att leva i. Man pratar alltså som användarvänlighet och syfte med ett viss ändamål. Vidare finns det även en annan aspekt inom design och formgivning där man tänker på hur materialet i det som man tar fram nyttjas på ett effektivt sätt. Man vill med andra ord optimera materialåtgången. Sist men inte minst handlar design och formgivning också om att skapa ett visst tilltalande yttre, men ger det man skapar en form som lockar användaren.

Gränsen mellan konst, design och formgivning

Det är svårt att dra en absolut gräns mellan vad som innebär med konst, vad som endast är design och vad som går inom ramen för formgivning. Definitionerna är inte alls tydliga och det har såklart att göra med hur brett man pratar om dessa tre områden. Konst kan många gånger ingå i begreppet design, samtidigt som även formgivning ingår. Skall man försöka göra någon typ av urskiljning kan man säga att formgivning oftast används i de sammanhang där man pratar om grafisk design, mode eller industridesign. En formgivare försöker gestalta en produkt, i enlighet med hur användaren ser, känner och uttrycker sig. Vidare använder formgivaren också material i olika former för att ge en gestaltning åt produkten. Men så klart kommer många att mena att det även kan vara beskrivningen för både design och konst.

Konst är det begrepp som skiljer sig mest från både formgivning och design, då det fortfarande har en mer traditionellt definition. Populationen uppfattar konst som något annat är design och formgivning, och anses oftast handla om tavlor eller skulpturer som inte har ett specifikt ändamål, förutom en estetisk effekt.

Posted juni 11, 2017 in: Design by linn

fudge-lite