Tre olika designområden

 

När man pratar om design och försöker beskriva vad det innebär så är det lättast att beskriva områdets treenighet, det vill säga de tre olika designområdena.

Det första området som beskriver design är det mest uppenbara: att ta fram själva produkten. Det andra områden som innefattas i designs treenighet är produktionen. Den sista delen handlar om själva användningen. Utgår man ifrån dessa tre olika delar kommer man garanterat att stöta på extremt många olika funderingar kring vad produkten eller artefakten skall ha som syfte, vad som är själva målet, vilka metoder man kommer att använda för framtagning. Vidare kommer man också behöva fundera på vilka resurser som krävs, vilka material som kommer att användas och mycket mer.

Många gånger kanske man bara funderar på utseendet, hur föremålet kommer att se ut rent estetiskt. Men inom design ingår alltid själva ändamålet, hur produkten kommer att användas i verkligheten. Oftast när man tar fram en design så skapar man olika prototyper innan den slutliga versionen används i verkligheten. På så sätt kommer designen hela tiden att kunna förbättras och vara mer i enlighet med hur användaren faktiskt kommer att nyttja artefakten.

Posted mars 20, 2017 in: Design by linn

fudge-lite