Utbildningar i design

När man talar om design och utbildning är det framförallt två lärosäten som brukar dyka upp: Designhögskolan vid Umeå universitet, och Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet.

Designhögskolan vid Umeå universitet fokuserar framförallt på industridesign, och erbjuder tre utbildningar i ämnet: den engelskspråkiga intensivkursen Industrial Design Intensive, kandidatprogrammet i industridesign och masterprogrammet i industridesign, där den sistnämnda utbildningen är en påbyggnad på kandidatprogrammet. Industridesign kan också kallas produktdesign, och innebär att man formger föremål som ska massproduceras. Det ställer med andra ord unika krav på designern, som måste ha kostnadseffektivitet och miljöpåverkan i åtanke när de arbetar, likaväl som estetik och ergonomi.

Om man istället vill studera andra typer av design, kan man vända sig till Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet. De erbjuder exempelvis en treårig grundutbildning i design, som leder fram till en konstnärlig kandidatexamen i ämnet. Utbildningen är bred och har inte en särskild inriktning – istället styr studenternas intresse och fokus utbildningen till viss del. Studenterna får dock lära sig de faktorer och utmaningar som är gemensamma för alla designers, oavsett inriktning. När man har tagit kandidatexamen kan man också bygga vidare på sin utbildning med de utbildningar på avancerad nivå som skolan erbjuder: allmän design, Child Culture Design och Business & Design. Skolan bedriver även forskarverksamhet inom ämnet, varför man kan fortsätta inom den akademiska världen även efter avslutad masterexamen.

När man är färdig med någon av dessa utbildningar är man redo att ta sig an designuppdrag – i alla fall rent kompetensmässigt. I praktiken måste man dock även starta upp ett företag innan man kan acceptera sitt första uppdrag. Att starta upp ett företag behöver inte vara svårt, men det kan vara kostsamt, då man måste ordna med lokaler, kontorsmaterial och allt annat som behövs för att driva ett designföretag, utan att ha någon inkomst. Då kan det vara bra att veta att det är enkelt att låna pengar till bra villkor på Reciva.se, eftersom man där kan jämföra olika bankers lånevillkor. På det sättet kan man få ihop det startkapital man behöver för att få igång sitt företag, och därefter kunna ta emot sina första uppdrag.

Posted september 13, 2017 in: Design by linn

fudge-lite