Vad betyder egentligen design?

 

Att prata om design och vad det faktiskt innebär kan många gånger leda till luddiga och flummiga svar. Det kan vara svårt att vara precis i sitt svar, då det oftast kan omfatta en hel del olika saker. Man behöver absolut inte känna sig ensam i detta, för det är faktiskt ganska klurigt att svara enkelt på vad design innebär. Vidare finns det inte heller någon specifik definition av ordet. Frågar man en person som skapar olika stolar, får man ett svar. Frågar man en individ som arbetar med IT får man ett annat. Frågar man en tredje person som arbetar med processer får man ytterligare en annan förklaring. Med andra ord är svaret ganska brett.

Det finns en allmän uppfattning gällande design

Generellt uppfattar många att design handlar om färg och form eller en viss tjänst eller vara. Anledningen till det är att design i vardaglig form beskriver just detta, men har inget specifikt att göra med varken färg eller form. Det kan handla om hur något ser ut, hur något används, hur en viss process är utformad eller hur syftet nås. Design innefattar alla dessa områden.

Användandet av ordet design

Design används som ett mer alldagligt begrepp. Många gånger kan man höra individer säga “kolla in den här stolen, vilken häftig design” eller “Har du sett designen på min nya klocka?”. Med andra ord används ordet design för att påvisa hur något ser ut, dess färg, form och material. Hela tiden blir ordet design mer användbart och nyttjas inom flera olika områden. Sverige har länge varit mer restriktivt med att använda ordet design, men med globaliseringen så sprids användandet av ordet även här.

Posted april 28, 2020 in: Design by linn

fudge-lite